วัดไทยในแดนปลาดิบ 4 แห่ง ที่พึ่งทางใจคนไทยที่ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีคนไทยย้ายไปอยู่อาศัยจำนวนไม่น้อย เมื่อบวกกับการเป็นพุทธศาสนิกชน จึงได้มีการสร้างวัดไทยในญี่ปุ่นขึ้นมาเพื่อให้คนไทยและชาวพุทธได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความสวยงาม และความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป จึงอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ 4 วัดไทยในแดนปลาดิบที่ควรค่ากับการสัมผัสด้วยตาตนเองสักครั้ง จะมีวัดไหนบ้างห้ามพลาดเด็ดขาด

4 วัดไทยในประเทศญี่ปุ่น ที่พึ่งทางใจของพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่น

1. วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ – ワットパクナム

เริ่มต้นกันด้วยวัดไทยแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้จุดมุ่งหมายสำคัญคือการเป็นสถานที่รวมจิตใจ และการทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศแห่งนี้ รวมถึงยังต้องการเผยแพร่ในด้านความเป็นไทยทั้งศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ และความเป็นพุทธศาสนิกชนให้ชาวญี่ปุ่นได้สัมผัส วัดแห่งนี้เริ่มจากการจัดซื้อที่ดินเมื่อปี 2539 ต่อด้วยการซ่อมแซมอาคารและเริ่มมีพระสงฆ์เข้ามาจำวัดในปี 2541 จำนวน 5 รูป กระทั่งมีการวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างพระอุโบสถอย่างเป็นทางการในอีก 1 ปีถัดมา ปัจจุบันวัดแห่งนี้จะมีอาคารทั้งหมด 7 หลัง ซึ่งมีความงดงามแตกต่างกันออกไป

  • อาคารพระมงคลเทพมุนี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 2 ชั้น สำหรับใช้เป็นศาลาการเปรียญขนาดใหญ่
  • อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 5 ชั้น แบ่งออกเป็นชั้นละ 10 ห้อง สำหรับเข้าพัก
  • อาคารสามัคคีรังสฤษฏ์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 2 ชั้น แบ่งออกเป็นชั้นละ 10 ห้อง สำหรับจำวัดของพระสงฆ์
  • อาคารพิมทิตยารักษ์ กุฏิของเจ้าอาวาส เป็นอาคารแบบชั้นเดียว
  • อาคารสัคคโสปาณ พื้นที่โรงครัว ฉันภัตตาหารของพระสงฆ์ สำนักงาน สถานที่บำเพ็ญกุศล แบบชั้นเดียว
  • พระอุโบสถ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทยจตุรมุข ผนังทำจากหินอ่อนของประเทศไทย มีความสวยงามและน่าเข้าไปกราบสักการะพระประธานเป็นอย่างยิ่ง

2. วัดพุทธรังสี จังหวัดโตเกียว – ワッパープッタランシー

สำหรับใครไม่อยากเดินทางออกนอกเมืองไกล วัดไทยในประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ยินดีต้อนรับ เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี 2552 ลักษณะของวัดอาจไม่ใช่ในแบบที่คนไทยคุ้นตากันมากนัก แต่ก็จัดเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ถูกสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของทั้งชาวไทยที่อาศัยในโตเกียวละแวกใกล้เคียง และชาวไทยที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นพื้นที่อื่น ๆ เมื่อมาวัดแห่งนี้ไม่ใช่แค่การกราบสักการะบูชาพระประธานประจำอุโบสถเท่านั้น แต่ยทางวัดยังมีโรงทานสำหรับผู้ที่เดินทางให้รับอาหารกลับไปทานกันฟรี

ใครที่อาศัยอยู่ในโตเกียว หรืออนาคตมีแพลนว่าจะเดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น หากมีโอกาสอย่าพลาดในการเข้าไปกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่น เมื่อเข้ามาภายในบริเวณวัดแล้วจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความอิ่มเอใจ สงบนิ่ง และช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี

3. วัดพระธรรมกายโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า – タンマガーイ寺院

วัดแห่งนี้เริ่มต้นจากการที่กลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในโอซาก้าต้องมีการนิมนต์พระจากศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในโตเกียวมาเพื่อเทศนาและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมขึ้น เมื่อมีการนิมนต์บ่อยครั้งเข้าก็รู้สึกถึงความยุ่งยาก ไม่สะดวกสบายทั้งพระและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วม จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อปฏิบัติธรรมขึ้นมา และให้มีพระจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์แหง่นี้ด้วย ไม่ใช่แค่การปฏิบัติธรรมแต่เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป ปี 2543 จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่โอซาก้าขึ้น

เมื่อมีผู้คนเลื่อมใสเข้ามาปฏิบัติธรรมจำนวนมากจึงมีการขยายพื้นที่และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดภาวนาโอซาก้าตอนปี 2547 มีพิธีเปิดป้ายเพื่อบ่งบอกถึงผู้ที่เลื่อมใสอย่างเป็นทางการ แต่แล้วด้วยจำนวนผู้คนที่มากขึ้นจนเกิดความแออัดก็ได้มีแนวคิดอยากสร้างวัดไทยแห่งแรกในเมืองคันไซ จนปี 2549 กลุ่มพุทธศาสนิกชนในเขตคันไซแห่งนี้ก็ได้จัดพิธีเพื่อฉลองในการก่อสร้างวัดไทยแห่งแรกขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธรรมกายโอซาก้า

4. วัดระฆัง เมืองอะสึกิ จังหวัดคานางาวา – ワットラカン

ปิดท้ายกันด้วยวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เดินทางจากโตเกียวไม่ไกลมาก แม้เป็นวัดเล็ก ๆ แต่ก็ถือว่านี่คือศูนย์รวมของชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น และผู้นับถือศาสนาพุทธมากทีเดียว มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนกับในเมืองไทยทุกประการไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนา, เทศกาลวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ตัววัดมีการออกแบบให้ใกล้เคียงกับวัดในไทยเพื่อพุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้แล้วรู้สึกถึงความวิจิตรงดงาม

ถือว่าเป็นวัดอีกแห่งที่เหมาะกับการไปกราบไหว้เพื่อขอพร รวมถึงขอโชคลาภ ความสุขสวัสดี ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงให้ออกไปจากชีวิต บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ จะนั่งทำสมาธิหรือเดินจงกลมก็ไม่มีปัญหา

นี่คือทั้ง 4 วัดไทยในญี่ปุ่นที่คนไทยในญี่ปุ่นนิยมเดินทางไปกราบไหว้เป็นประจำ หากชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว หรือมีโอกาสไปประเทศแห่งนี้อย่าลืมเข้าไปชื่นชมความงดงาม และภาคภูมิใจกับความเป็นไทยที่ชาวงต่างชาติเองให้การยกย่องไม่แพ้กัน วัดไทยสวย ๆ สำหรับสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

Scroll to Top