รู้หรือไม่ที่ญี่ปุ่นมี “ภาษีคนอ้วน” ด้วยนะ!

แม้เรื่องของน้ำหนักตัว ความอ้วนจะเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่เมื่อมองในระยะยาวเวลาเกิดปัญหาสุขภาพขึ้นมา ไม่ใช่แค่คนอ้วนเท่านั้นที่ต้องเดือดร้อน เพราะยังอาจหมายถึงคนรอบข้าง ที่ขาดเสาหลักของครอบครัว บริษัทขาดคนมีฝีมือในการทำงาน รวมไปถึงภาครัฐต้องเข้าช่วยเหลืออีกหลายด้าน นี่อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ล่าสุดประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ ภาษีคนอ้วน ขึ้นมาเรียบร้อย โดยมีความคาดหวังอยากให้ทุกคนที่น้ำหนักเกิน พยายาม ลดพุง ของตนเองลง เลือกทาน อาหารแคลต่ำ ไม่ใช่แค่สุขภาพของตนเอง แต่ยังหมายถึงการสร้างสังคมที่ดี กฎหมายภาษีคนอ้วน ญี่ปุ่นนำร่องใช้งานเรียบร้อย ประเทศญี่ปุ่นได้มีการออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาเกี่ยวกับมาตรฐานคนอ้วนเพื่อจัดเก็บภาษีคนอ้วน (Metabo) ซึ่งระบุเอาไว้ว่า ประชากรชายคนไหนที่มีรอบเอวเกิน 85 ซม. หรือ 33.5 นิ้ว และประชากรหญิง 90 ซม. หรือ 35.5 นิ้ว ให้ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีการระบุเนื้อหาเอาไว้ได้น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ บริษัท องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนต้องมีการออกกฎเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ไปจนถึง 75 ปี ต้องมีการวัดขนาดรอบพุงเพื่อกำหนดมาตรฐานว่าเข้าข่ายคนอ้วนหรือไม่ เมื่อบวกกับสังคมญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นหมายถึงในแต่ละปีต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 56 ล้านคน คิดเป็น 44% […]

รู้หรือไม่ที่ญี่ปุ่นมี “ภาษีคนอ้วน” ด้วยนะ! Read More »