วัดไทยในแดนปลาดิบ 4 แห่ง ที่พึ่งทางใจคนไทยที่ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีคนไทยย้ายไปอยู่อาศัยจำนวนไม่น้อย เมื่อบวกกับการเป็นพุทธศาสนิกชน จึงได้มีการสร้างวัดไทยในญี่ปุ่นขึ้นมาเพื่อให้คนไทยและชาวพุทธได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความสวยงาม และความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป จึงอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ 4 วัดไทยในแดนปลาดิบที่ควรค่ากับการสัมผัสด้วยตาตนเองสักครั้ง จะมีวัดไหนบ้างห้ามพลาดเด็ดขาด 4 วัดไทยในประเทศญี่ปุ่น ที่พึ่งทางใจของพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่น 1. วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ – ワットパクナム เริ่มต้นกันด้วยวัดไทยแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้จุดมุ่งหมายสำคัญคือการเป็นสถานที่รวมจิตใจ และการทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศแห่งนี้ รวมถึงยังต้องการเผยแพร่ในด้านความเป็นไทยทั้งศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ และความเป็นพุทธศาสนิกชนให้ชาวญี่ปุ่นได้สัมผัส วัดแห่งนี้เริ่มจากการจัดซื้อที่ดินเมื่อปี 2539 ต่อด้วยการซ่อมแซมอาคารและเริ่มมีพระสงฆ์เข้ามาจำวัดในปี 2541 จำนวน 5 รูป กระทั่งมีการวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างพระอุโบสถอย่างเป็นทางการในอีก 1 ปีถัดมา ปัจจุบันวัดแห่งนี้จะมีอาคารทั้งหมด 7 หลัง ซึ่งมีความงดงามแตกต่างกันออกไป อาคารพระมงคลเทพมุนี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 2 ชั้น สำหรับใช้เป็นศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 5 ชั้น แบ่งออกเป็นชั้นละ 10 ห้อง สำหรับเข้าพัก อาคารสามัคคีรังสฤษฏ์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 2 […]

วัดไทยในแดนปลาดิบ 4 แห่ง ที่พึ่งทางใจคนไทยที่ญี่ปุ่น Read More »